Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

   0903.937.088

  Chào mừng quý khách đến với Conch Vietnam

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  Click here to chat Skype Me™!
  Chat me! Chat me!
   
   lien.ans@ansvietnam.com
  0902.937.088

   

  Thăm dò ý kiến

  Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Conch Vietnam?
  1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
  2. Giá cả, 1 vote (100 %)
  3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
  4. Thân thiện, 0 votes (0 %)
  Total votes: 1

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 5
   • Khách Khách 5
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0228561

  Tin tức

  Price list Balluff P15 - Balluff Vietnam-ANS Vietnam 

  Đăng bởiAdmin

   

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

   

  Code                                         Model

  81200092 BTL5-ASTA-0200-A                           
  129979 BOS 18KF-NA-1HA-C-02                       
  129981 BOS 18KF-NA-1HA-S4-C                       
  553402 BES 515-325-E5-T-S 4                       
  179838 BES 516-324-G-E5-C-S49                     
  130904 BES R04KC-POC15B-S49-00 13                 
  166716 BPI 4M4A5P-2K-00-KPXB0-050                 
  131007 BKS-S139-PU-05                             
  130928 BES R04KC-POC15B-EP00 2-GS26               
  551659 BLE 18M-PS-1P-E4-C-03                      
  135981 BES R03KC-PSC30B-EP05                      
  551471 BES 516-396-E0-C-PU-03                     
  140715 BKS-S138-PU-05                             
  11000385 mic 600/IU/TC                              
  147786 BTL5-D112-M0250-P-S93                      
  147605 BTL5-D112-M0300-P-S93                      
  117298 BTL5-A11-M0050-B-S32                       
  117321 BTL5-A11-M0100-B-S32                       
  81101454 BTL5-G11-M0100-B-KA05                      
  81101532 BTL5-H111-M0300-P-S94                      
  148571 BTL5-H112-M0300-P-S94                      
  81100939 BTL5-A11-M0075-B-S32                       
  81101103 BTL5-A11-M0080-B-S32                       
  81100179 BTL5-S104-M0750-P-S32                      
  81101222 BTL5-G11-M0025-B-S32                       
  81101296 BTL5-H110-M0300-P-S94                      
  81101340 BTL5-H110-M0350-P-S94                      
  81100845 BTL5-S114-M0750-P-S32                      
  138817 BIS L-400-035-001-02-S115                  
  155164 BIS L-400-043-001-02-S115                  
  80050969 mic-601/IU/HV/M30                          
  159645 BTL5-S177-M1000-P-S32                      
  11005211 GEL2442KM1G3K250-E                         
  81100785 BTL5-P1-M0900-B-S32                        
  11027397 GEL 2443KM1G3K250-E                        
  8589 BOS R-10                                   
  81101357 BTL5-G11-M0145-K-K05                       
  125813 BOS 26K-NA-1LHC-S4-C                       
  81101054 BTL5-A11-M0120-K-SR32                      
  81100902 BTL5-A11-M0150-K-SR32                      
  81200093 BTL5-ASTA-0250-A                           
  152002 BES 516-371-E5-C-S 49                      
  113720 BES 516-113-B0-C-05                        
  113717 BES 516-131-B0-C-05                        
  147038 BLS 12M-XX-1RD-B0-L-03                     
  551875 BES 515-123-S 4-C                          
  157158 BES 516-325-G-E4-C-S4-00 5                 
  552342 BES 516-325-G-E4-Y-S 4-00 5                
  11027242 CSPC3A2-500-390                            
  553853 BES 516-329-B0-C-PU-05                     
  144385 BOS 12M-PS-1YA-B0-C-03                     
  8783 BLE 15K-S-F5-02                            
  81200094 BTL5-ASTA-0300-A                           
  142025 BES M18ME1-GNX80B-SO4G-EEX                 
  133620 BES M12MF1-PSC30A-S04G-W                   
  152033 BES 516-384-E0-C-03                        
  155534 BES Q40KFU-PAC15A-S04G                     
  155533 BES Q40KFU-PSC15A-S04G                     
  133613 BES M12ML-PSC30A-S04G-W                    
  133616 BES M12ML-PSC80E-S04G-W                    
  149180 BKS-S 19-3-SP1-10                          
  81200095 BTL5-ASTA-0350-A                           
  553667 BES 516-3019-B0-C-05                       
  133493 BTL5-F-2814-1S-SA2                         
  128502 BES 516-356-S 4-CW                         
  115629 BOS 6-HW-1                                 
  81101292 BML-M01-I34-A0-M0256-R0001                 
  143759 BNS 819-D10-D16-62-10                      
  80050802 ZAN3 0360 045 0                            
  11003487 ZAN3 0360 050 0                            
  80050663 ZAN3 0360 060 0                            
  80050666 ZAN3 0360 063 0                            
  11005152 GEL 2443KN1G3K150-E                        
  11023759 GEL 2443KNRG3K150-E                        
  11027312 GEL 2443KNRG5K150-E                        
  11028103 GEL 2442KN1R5K150-E                        
  117322 BTL5-A11-M0125-B-S32                       
  81101502 BTL5-A11-M0140-B-S32                       
  117323 BTL5-A11-M0150-B-S32                       
  81101547 BTL5-G11-M0135-B-KA05                      
  139588 BTL5-H112-M0500-P-S94                      
  81101515 BTL5-H120-M0500-P-S94                      
  81101037 BTL5-A11-M0130-B-S32                       
  81101189 BTL5-H110-M0450-P-S94                      
  81100740 BTL5-H112-M0450-P-S94                      
  141390 BFS 27K-NS-L01-S115                        
  141392 BFS 27K-PS-L01-S115                        
  131521 BTL5-E10-M1500-P-S 32                      
  113388 BTL5-P1-M2000-P-S 32                       
  11004954 GEL 2444TN1G3K600-E                        
  81101389 BTL5-C10-M1500-P-S32                       
  11003968 GEL 2442KN1R5K030-E                        
  81100416 BTL5-A11-M0100-K-K10                       
  81101441 BTL5-S172B-M1000-P-S32                     
  81100386 BTL5-S172-M0900-P-S32                      
  154723 BTL5-S114-M1000-P-S 32                     
  81101372 BTL5-S172B-M0850-P-S32                     
  81100988 BTL5-S172-M0800-P-S32                      
  81100659 BTL5-S172-M0850-P-S32                      
  81100336 BTL5-S172-M0950-P-S32                      
  81100309 BTL5-S172-M1000-P-S32                      
  81100837 BTL5-S173-M0900-P-S32                      
  81100967 BTL5-S173-M0950-P-S32                      
  81100880 BTL5-S173-M1000-P-S32                      
  81100575 BTL5-S175-M0900-P-S 32                     
  81100887 BTL5-S175-M1000-P-S32                      
  81101237 BTL5-S177-M0850-P-SA243-S32                
  81100646 BTL5-S101-M0850-P-S32                      
  81100944 BTL5-S107-M0800-P-S32                      
  81100152 BTL5-S112-M0900-P-S32                      
  81100703 BTL5-S112-M0950-P-S32                      
  81101156 BTL5-S115-M0850-P-S32                      
  180980 BGL 30C-005-S4                             
  152042 BES 516-324-G-E0-C-PU-03                   
  552951 BES 516-326-G-E4-Y-PU-05                   
  553917 BES 516-327-B0-C-PU-05                     
  160967 BES M08EE-NSC15B-S49G-003                  
  114261 BES 516-345-M0-C-03                        
  490048 PROX 3D11-PAF7R0-BA1A1                     
  11024038 6204279
  11024036 6204284
  124595 BES 516-3042-I02-C-PU-05                   
  81200096 BTL5-ASTA-0400-A                           
  152263 BES G08EG-PSC15B-BV05                      
  149022 BES 516-3006-G-E4-C-PU-02                  
  149007 BES 516-3007-G-E4-C-PU-02                  
  80002174 BKSS33M-05                                 
  149863 BES 516-324-E4-C-S 4-00 5                  
  121589 BIS C-100-05/A                             
  117882 BES 516-370-E4-C-05                        
  152009 BES 516-343-G-E5-C-S 49                    
  552233 BES 516-327-E4-Y-PU-05                     
  148102 BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00 3                
  147165 BES 516-371-G-S 49-C                       
  163822 BES 516-377-G-E5-C-S 49                    
  81200112 BTL5-ASTA-0450-A                           
  180137 BES M08EE-PSC20B-S49G                      
  143077 BES Q08ZE-POC20B-S49G                      
  552451 BES 516-326-G-E5-Y-S 49                    
  146447 BTL5-D114-M0500-P-S93                      
  137341 BTL5-A11-M0175-K-SR32                      
  139302 BTL5-A11-M0200-K-SR32                      
  80050281 ZAN3 0512 025 0                            
  164936 BTL5-E17-M0200-K-K02                       
  636982 6KTMU M18X1 -1 4301                        
  81101056 BTL5-A11-M0050-B-KA10                      
  81101161 BTL5-G11-M0050-B-KA10                      
  81101081 BTL5-C10-M0850-P-SA226-KA02                
  119811 BTL5-A11-M0500-B-SA56-S32                  
  11005552 GEL 2443KN1G3K250-E                        
  11007371 GEL 2443KN1G5K250-E                        
  117386 BTL5-A11-M0575-P-SA167-S32                 
  11024654 GEL 2443KMRG3K250-E                        
  11024518 GEL 2443KNRG3K250-E                        
  11024576 GEL 2443KNRG5K250-E                        
  11027227 GEL 2442KN1R5K250-E                        
  81101176 BML-M01-I34-A3-M0261-R0000                 
  182792 BTL5-A11-M0250-K-SR32                      
  11004487 GEL 2442KN1G5K600-E                        
  11002997 mic 35/DIU/TC                              
  113297 BTL5-A11-M1750-P-S 32                      
  81101438 BTL5-S172-M1300-P-S32                      
  117389 BTL5-A11-M0625-P-SA167-S32                 
  80050360 ZAN3 0360 070 0                            
  11002460 ZAN5 0250 080 0                            
  147170 BES 516-378-G-E5-C-S 49                    
  149865 BES 516-324-G-E4-C-S49-00 3                
  552373 BES 516-327-G-E4-Y-03                      
  81200097 BTL5-ASTA-0500-A                           
  553711 BES 516-3026-B0-C-03                       
  130001 BLE 18KW-NA-1PP-C-02                       
  707578 STOESSELEINHEIT KPL  D06                   
  158050 BFO D13-XA-JB-EAK-20-02                    
  113444 BES 516-324-G-E5-D-S 4                     
  780053 BTL2-S-3212-4 Z                            
  141388 BES 516-3007-G-E4-C-PU-05                  
  135618 BMF 08M-PS-C-2-KPU-05                      
  129742 BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S 4                    
  528632 BES 516-347-M0-C-05                        
  81200098 BTL5-ASTA-0600-A                           
  141948 BES 516-3023-G-E4-C-PU-05                  
  139247 BTL5-A11-M0175-B-KA05                      
  120322 BTL5-A11-M0175-B-S32                       
  117324 BTL5-A11-M0200-B-S32                       
  164932 BTL5-E17-M0100-K-K02                       
  137386 BTL5-E10-M0100-K-SR32                      
  139294 BTL5-E17-M0100-K-SR32                      
  117305 BTL5-E10-M0075-B-KA05                      
  11001435 ZAN5 0250 060 0                            
  80050582 ZAN5 0250 085 0                            
  80051257 DBK-4/CD/O/M18E S                          
  7757 RFK 3101                                   
  777181 BMF 21-HW-11                               
  11023817 GEL 2442KZ1G5K150-E                        
  11023699 GEL 2443KN1R3K150-E                        
  81101219 BTL5-A11-M0235-K-SR 32                     
  11000095 GEL BL 1109                                
  81100958 BTL5-A11-M0125-B-KA10                      
  139287 BTL5-G11-M0200-B-S32                       
  120326 BTL5-A11-M0300-B-KA05                      
  81101297 BTL5-S172-M0100-K-K10                      
  11023961 CRM 130/IU/TC/E                            
  147456 BDG-8720-2-10-30-W148-1000-54              
  81100554 BTL5-E10-M0090-K-SR32                      
  139297 BTL5-E17-M0075-K-SR32                      
  81101470 BTL5-E10-M0100-K-K02                       
  114013 BMF 305-HW-21                              
  80050682 R1329/RELF003-00245-3000                   
  80050714 R1360/REMF003-00245-3000                   
  80050816 R1391/REQF003-00245-3000                   
  11007409 99-0975-100-03                             
  80050468 BKS-B 19-1-03                              
  80050477 BKS-B 20-1-03                              
  80050845 R1224/RDLF005-00201-3000                   
  11001395 R1266/RDMF005-00201-3000                   
  165072 BCC M323-0000-10-001-PX0334-020            
  11001075 09-0097-00-05                              
  80050908 09-0318-00-05                              
  11024257 C12F4A2-300-122                            
  11024057 C12M4A2-500-222                            
  11023563 99-9213-00-05                              
  11025367 99-2022-02-06                              
  80050861 R1210/RDLF005-00221-3000                   
  80051187 R1255/RDMF005-00221-3000                   
  80000232 08-1202-000-000                            
  80050082 09-0098-00-05                              
  11024241 C12F4B2-300-122                            
  81101653 BML-M02-I45-A0-M0010-R0000                 
  80000755 09-0309-00-04                              
  80050623 R1230/RDLF003-00341-3000                   
  80050643 R1272/RDMF003-00341-3000                   
  80050204 09-0112-90-04                              
  80050814 09-0305-09-03                              
  11024494 09-0108-90-03                              
  11024536 09-1581-00-07                              
  11023997 C12F5B2-500-014                            
  11000069 R1701/RDMFA05-00301-3000                   
  80050071 09-0313-00-05                              
  11003495 09-0321-02-06                              
  80050557 09-0115-00-05                              
  80050729 R1334/RELF004-00246-3000                   
  80050711 R1365/REMF004-00246-3000                   
  80050081 09-0310-00-04                              
  80050615 R1041/RDLF003-00301-5000                   
  80050638 R1046/RDMF003-00301-5000                   
  80051107 99-3402-00-03                              
  80050629 R1201/RDLF003-00321-5000                   
  80050649 R1248/RDMF003-00321-5000                   
  80000616 99-0618-00-06                              
  165033 BCC M313-0000-20-001-PX0334-020            
  11007447 09-0305-92-03                              
  80000075 09-0314-00-05                              
  11027199 99-2022-09-06                              
  80050535 09-0097-20-05                              
  80050536 09-0098-20-05                              
  80050529 09-0111-00-04                              
  80050911 09-0408-00-03                              
  11024154 C12F5A2-500-214                            
  1.10038E+15 C12F5B2-500-214                            
  80050687 R1320/RELF003-00205-5000                   
  80050719 R1349/REMF003-00205-5000                   
  11024495 09-0116-90-05                              
  80000579 09-0321-00-06                              
  80050625 R1079/RDLF004-00342-3000                   
  11002327 09-9789-71-05                              
  123792 BTL6-A-MF01-A-50                           
  80050645 R1277/RDMF004-00342-3000                   
  80050499 BKS-B 19-3-03                              
  80050497 BKS-B 20-3-03                              
  80000757 99-0430-14-04                              
  80001018 99-0430-24-04                              
  11025366 09-0473-00-08                              
  80050725 R1073/REMF003-00225-5000                   
  80050693 R1312/RELF003-00225-5000                   
  80050777 R1098                                      
  80050115 09-0006-00-03                              
  11007364 99-0976-100-03                             
  11004929 09-0211-00-04                              
  80000028 09-0328-00-07                              
  165115 BCC M323-0000-10-001-VX8334-050            
  165115 BCC M323-0000-10-001-VX8334-050            
  80050467 BKS-B 19-1/2-PU-03                         
  80050877 09-0314-92-05                              
  80050296 09-0322-00-06                              
  80000209 09-0215-00-07                              
  81200099 BTL5-ASTA-0700-A                           
  81200100 BTL5-ASTA-0800-A                           
  780050 BES 517-108-ERSATZ                         
  780051 BES 517-110-ERSATZ                         
  553981 BES 516-372-E0-C-PU-05                     
  116272 BES M12EG-PSC70F-S04G                      
  141389 BES 516-3005-G-E4-C-PU-05                  
  141946 BES 516-3006-G-E4-C-PU-05                  
  141945 BES 516-3022-G-E4-C-PU-05                  
  554216 BES 516-105-S 4-C                          
  11005283 BKM 7 - 6204276                            
  8525 BOS 15K-R-C50-P-S75                        
  8531 BOS 15K-S-C50-P-S75                        
  115197 BES 516-113-B0-C-PU-03                     
  706846 STOESSELEINHEIT KPL  D10 819               
  149021 BES 516-3022-G-E4-C-PU-02                  
  153666 BES 516-3026-E4-Y-02                       
  117830 BES 516-3019-E4-C-PU-05                    
  181945 BMF 10E-PS-D-2-SA 1-S49                    
  164771 BNN UR-030-125-12                          
  140225 BOS 18M-PO-1RD-E5-C-S 4                    
  112026 BES 516-324-G-E5-C-S 4                     
  181094 BES M08EE-PSC20B-S04G                      
  552604 BES 516-326-S 4-H                          
  171204 BTL5-E17-M0125-B-S32                       
  81101623 BTL5-E17-M0090-Z-S32                       
  182674 BTL5-E17-M0050-B-KA05                      
  81100086 BTL5-A11-M1800-P-S32                       
  81100656 BTL5-E10-M1600-P-S 32                      
  81101683 BTL7-A501-M0400-B-KA05                     
  81101310 BTL5-A11-M0205-B-S32                       
  131693 BTL5-E17-M0150-B-SR32                      
  122170 BTL5-A11-M0225-B-S32                       
  135493 BTL5-S118-M0600-P-S147                     
  117325 BTL5-A11-M0250-B-S32                       
  80050371 ZAN5 0256 045 0                            
  11004619 ZAN5 0256 050 0                            
  80000888 ZAN5 0256 060 0                            
  11002672 ZAN5 0256 075 0                            
  80050302 ZAN5 0256 080 0                            
  80050592 ZAN5 0256 082 0                            
  80050397 ZAN5 0256 085 0                            
  80050946 ZAN5 0256 086 0                            
  80050984 ZAN5 0256 089 0                            
  11002600 ZAN5 0256 090 0                            
  126844 RNE 1803A-PU-05                            
  80050510 ZAN5 0256 073 0                            
  11027469 GEL 2442KZ1G5K250-E                        
  81101256 BML-M01-I34-A3-M0266-R0000                 
  117867 BTL5-S104-M1270-P-S 32                     
  81101478 BTL5-S112-M1400-P-S32                      
  81101011 BTL5-S173-M1200-P-S32                      
  81101088 BTL5-S173-M1250-P-S32                      
  81101114 BTL5-S173-M1400-P-S32                      
  81101097 BTL5-S175-M1100-P-S32                      
  81100576 BTL5-S175-M1300-P-S 32                     
  81101282 BTL5-S175-M1400-P-S32                      
  81100838 BTL5-S114-M1300-P-S32                      
  81100569 BTL5-A11-M0900-P-SA240-S92                 
  81101126 BTL5-S115-M1250-P-S32                      
  81100969 BTL5-S116-M1100-P-S32                      
  80051271 mic 130/DIU/TC                             
  80051272 mic 25/DIU/TC                              
  147441 BES 12 0-BS-1                              
  81100904 BTL5-A11-M0300-K-SR 32                     
  81101439 BTL5-G11-M0160-B-KA05                      
  187207 BNS 819-D10-R12-62-10                      
  553027 BDD-AM 10-1-P                              
  553028 BDD-AM 10-1-SSD                            
  119284 BTL5-C10-M0100-B-S 32                      
  119285 BTL5-C17-M0100-B-S 32                      
  117346 BTL5-E17-M0050-B-S32                       
  126700 BTL5-E17-M0075-B-KA05                      
  81100234 BTL5-E10-M0025-B-S32                       
  117347 BTL5-E17-M0075-B-S32                       
  117306 BTL5-E10-M0075-B-S 32                      
  119286 BTL5-E17-M0100-B-S32                       
  81101501 BTL5-E10-M0100-B-KA02                      
  81100041 BTL5-E10-M0100-B-KA05                      
  117332 BTL5-E10-M0100-B-S 32                      
  552558 BES 516-300-S 271-08                       
  81101232 BTL5-E17-M0080-B-S32                       
  81101040 BTL5-E10-M0055-B-S32                       
  81100915 BTL5-E10-M0080-B-S32                       
  776305 BNN 520-TB-300                             
  151168 BES M08EE-POC15B-S04G                      
  554195 BES 516-324-G-S 4-C                        
  150651 BES M08EH-PSC20B-S04G                      
  141088 BOS 18M-PA-1QB-E4-C-03                     
  119269 BOS 35K-PS-1RH-B0-C-03                     
  143848 BKS-S 20E-4-PU-20                          
  554648 BES 516-324-E0-C-00 05                     
  552372 BES 516-3032-G-E4-Y-03                     
  150707 BES Q40KFU-PSC30F-S04G                     
  553700 BES 516-326-B0-C-PU-05                     
  144394 BOS 12M-PO-1YB-S 4-C                       
  106028 BNN 520-81-S-200                           
  180127 BES 516-324-G-E4-C-PU-05                   
  80050556 ZAN5 0250 070 0                            
  119365 BKS-S 90-G-PU-15                           
  139295 BTL5-E17-M0125-K-SR32                      
  139298 BTL5-E17-M0150-K-SR32                      
  145348 BTL5-E10-M0125-K-SR32                      
  137388 BTL5-E10-M0150-K-SR32                      
  81100531 BTL5-A11-M0160-B-KA10                      
  11005154 GEL 2442KM1G5K600-E                        
  178247 BTL5-E10-M0140-B-S32                       
  81100707 BTL5-A11-M0325-K-SR32                      
  11026791 GEL 2443KNRR3K150-E                        
  81101679 BTL5-E10-M0160-H-S32                       
  81000178 BNL 5306-100-2-1000                        
  81000228 BNL 5306-160-02-1000                       
  81000197 BNL 5306-80-02-1000                        
  11004073 GEL 2442KN1G3K600-E                        
  81101661 BTL5-A11-M0305-B-S32                       
  81000272 BNL 5308-080-02-1000                       
  128165 BTL5-P1-M0400-H-SA220-KA05                 
  149387 BTL5-D112-M0650-P-S93                      
  122175 BTL5-A11-M0275-B-S32                       
  117326 BTL5-A11-M0300-B-S32                       
  154728 BTL5-S112-M1000-P-S32                      
  164773 BTL7-A501-M0300-B-S32                      
  154738 BTL5-H112-M0550-P-S94                      
  137466 BTL5-H112-M0600-P-S94                      
  154729 BTL5-H112-M0650-P-S94                      
  81101068 BTL5-A11-M0275-B-KA05                      
  81101380 BTL5-H110-M0600-P-S94                      
  81101170 BTL5-H110-M0700-P-S94                      
  81101392 BTL5-H122-M0650-P-S94                      
  81101404 BTL5-H132-M0650-P-S94                      
  121249 BES 516-344-H2-Y                           
  121247 BES 516-346-H2-Y                           
  530111 BES 516-347-M0-C-PU-03                     
  552371 BES 516-3028-G-E4-Y-03                     
  142330 BMF 303K/HW30PSC2SA2S4900 3ASM             
  147160 BES M08EC-PSC15B-S49G                      
  125372 BIS C-122-11/L                             
  126670 BES 516-326-S 4-CW                         
  553837 BES 516-377-E5-D-S 49                      
  159683 BES Q40KFU-PAC20A-S04G                     
  154948 BES R03KC-POC30B-EP05                      
  147223 BES R03KC-PSC30B-BP00 3-GS49               
  152273 BFO D13-XB-KB-EAK-10-02                    
  81200101 BTL5-ASTA-1000-A                           
  164597 BIS C-140-05/L                             
  518361 BES 517-1603-QN-S-03                       
  518381 BES 517-1605-QN-S-03                       
  125888 BES Q40KFU-PSC20B-S04G                     
  151157 BES 516-371-G-E4-C-03                      
  147162 BES 516-371-G-E5-C-S 49                    
  113722 BES 516-113-B0-C-PU-05                     
  551248 BES 516-131-B0-C-PU-05                     
  152051 BES 516-343-E0-C-PU-05                     
  121322 BIS C-117-05/A                             
  117737 BIS C-128-11/L                             
  81101327 BTL5-E10-M0050-K-K10                       
  81100997 BTL5-A11-M0375-K-K02                       
  81101029 BTL5-A11-M0400-K-SR32                      
  81100653 BTL5-A11-M1900-P-S32                       
  131696 BTL5-E10-M0125-B-S32                       
  117333 BTL5-E10-M0150-B-KA05                      
  117334 BTL5-E10-M0150-B-S 32                      
  142713 BFS 27K-NSR-L01-S115                       
  142715 BFS 27K-PSR-L01-S115                       
  81101517 BTL5-E10-M0175-H-SR32                      
  81101553 BTL5-E10-M0180-K-SR32                      
  81101561 BTL5-E10-M0200-K-K05                       
  81101069 BTL5-E10-M0190-K-SR32                      
  81101432 BTL5-E10-M0200-H-S32                       
  157072 BNI PBS-501-000-Z001                       
  170743 BTL5-E10-M1700-P-S32                       
  167331 BTL7-A501-M0320-B-S32                      
  167327 BTL7-A501-M0325-B-S32                      
  117327 BTL5-A11-M0350-B-S32                       
  81101473 BTL5-G11-M0330-B-KA05                      
  11000443 ZAN5 0256 067 0                            
  81000250 BNL 5306-080-03-1000                       
  130426 BIS S 303-S 115                            
  162315 BTL5-E10-M0175-B-S32                       
  81101680 BTL5-E10-M0220-H-S32                       
  142716 BFS 27K-NS-L02-S115                        
  142717 BFS 27K-PS-L02-S115                        
  126280 BMF 303-HW-30                              
  126282 BMF 303-HW-40                              
  554644 BMF 305-HW-17                              
  125615 BMF 305-HW-20                              
  126163 BMF 305-HW-22                              
  127338 BMF 305-HW-23                              
  136470 BMF 305-HW-32                              
  126283 BMF 303-HW-28                              
  8541 BOS 25K-1-C90-02                           
  8784 BOS 25K-5-C90-02                           
  551237 BES 516-125-B0-C-03                        
  144334 BWT A4-01-50R-SMB-02 5                     
  553654 BES 516-325-B0-C-10                        
  153792 BES G06EB-NSC40F-S49G                      
  125759 BES 516-329-G-E4-Y-05                      
  530112 BES 516-347-M0-C-PU-05                     
  150053 BIS Z-HG-003                               
  147026 BOS 18M-WS-7RB-B0-L-03                     
  113464 BES Q40KEU-PAH25F-S04G                     
  138254 BES Q40KFU-NAC25F-S04G                     
  710691 BIS INSTALLATION TOOL                      
  158303 BAE LX-VS-SR030-S75                        
  136866 BOS 5 HW5                                  
  117328 BTL5-A11-M0400-B-S32                       
  11004319 GEL 2443KN1G3K600-E                        
  11006946 GEL 2443KN1G5K600-E                        
  81000131 BNL 5306-120-6-800                         
  81101356 BTL5-P1-M1200-B-S32                        
  81101347 BTL5-P1-M1250-B-S32                        
  81101506 BTL5-P1-M1025-B-S32                        
  81101055 BTL5-C10-M0155-B-KA05                      
  81100153 BTL5-E17-M0175-B-S32                       
  81101046 BTL5-E10-M0155-B-KA05                      
  81101027 BTL5-E10-M0155-B-S32                       
  81101194 BTL5-E10-M0160-B-S32                       
  81101221 BTL5-E10-M0180-B-KA05                      
  81100645 BTL5-E10-M0200-B-KA05                      
  81100542 BTL5-E10-M0225-K-SR32                      
  81101433 BTL5-E10-M0250-H-K05                       
  81101000 BTL5-E10-M0250-K-K05                       
  81100099 BTL5-E10-M1750-P-S32                       
  139292 BTL5-E17-M0200-B-KA05                      
  122181 BTL5-E17-M0200-B-S 32                      
  139309 BTL5-E17-M0225-K-SR32                      
  123544 BTL5-E10-M0175-B-KA05                      
  81101480 BTL5-E10-M0195-B-S32                       
  117336 BTL5-E10-M0200-B-S 32                      
  81101526 BTL5-E10-M0225-H-S32                       
  145347 BTL5-E10-M0250-K-SR32                      
  122649 BOWA 0408-PS-C-S49                         
  81101241 BTL5-E17-M0080-A-SA211-S135                
  81101341 BTL5-E10-M0080-A-SA211-S135                
  81101336 BTL5-E10-M0100-A-SA211-S135                
  142185 BTL5-E10-M0075-B-SA258-KA05                
  153166 RPE4-1803P-PU02                            
  11027323 GEL 235-SG-12-00-E-A-D-4                   
  552210 BES 516-125-S 4-C                          
  80050532 BR3-1805-DX3                               
  143075 BES Q08ZC-POC20B-BP06                      
  116858 BOS 12M-PO-1YA-B0-C-03                     
  552175 BES 516-359-B0-C-PU-05                     
  163823 BES 516-377-G-E4-C-PU-05                   
  551298 BES 516-114-B0-C-03                        
  552466 BES 516-375-G-E5-Y-S 49                    
  551179 BES 516-3033-S 4-C                         
  80051285 BNN-TR-060-040-12                          
  135393 BMF 07M-PS-D-2-S 4-00 6                    
  151139 BES 516-371-E4-C-PU-05                     
  161052 BES G06E60-PSC15B-EP00 3-GS26              
  528532 BES 516-105-B0-C-PU-05                     
  179598 BIS M-401-045-001-07-S4                    
  128716 BIS L 100-01/L                             
  139460 BIS L-100-05-L                             
  81100122 BTL5-E17-M0300-K-K05                       
  81101673 BTL5-E17-M0275-K-SR32                      
  81101116 BTL5-A11-M0400-K-K10                       
  81101428 BTL5-E17-M1750-P-S32                       
  147477 BES 12-SM-2                                
  900918 BES 18-SM-2                                
  81101421 BTL5-S176-M0250-P-S147                     
  81100957 BTL5-E10-M0200-K-K10                       
  81100287 BTL5-S103-M0125-B-S32                      
  11026553 MIC 130/DIU/TC/E                           
  11004378 mic 340/DIU/TC                             
  117079 RPK 4C01-P                                 
  81100729 BTL5-T110-M0130-P-S103                     
  81101049 BTL5-T110-M0175-P-S103                     
  145904 BTL5-T110-M0225-P-S103                     
  81100972 BTL5-T120-M0150-P-S103                     
  81100922 BTL5-T120-M0225-P-S103                     
  81101131 BTL5-T130-M0225-P-S103                     
  81100670 BTL5-T110-M0050-P-S103                     
  145901 BTL5-T110-M0100-P-S103                     
  145902 BTL5-T110-M0150-P-S103                     
  145903 BTL5-T110-M0200-P-S103                     
  81101063 BTL5-S117-M0250-K-SR32                     
  81100109 BTL5-A11-M2000-P-S 32                      
  81101123 BTL5-S172-M1500-P-S32                      
  81100989 BTL5-S172-M1600-P-S32                      
  81100878 BTL5-S172-M1700-P-S32                      
  81101235 BTL5-S175B-M1700-P-S32                     
  81101361 BTL5-S175-M1600-P-S32                      
  81101090 BTL5-S105-M1500-P-S32                      
  81100110 BTL5-S112-M1600-P-S32                      
  81100946 BTL5-S113-M1700-P-S32                      
  81100990 BTL5-S114-M1600-P-S32                      
  81100221 BTL5-S114-M1700-P-S32                      
  81100839 BTL5-S112-M1500-P-S32                      
  81100592 BTL5-S112-M1700-P-S32                      
  141826 BOS 5K-NO-RR10-02                          
  8593 BOS 15K-R-C10-02                           
  8594 BOS 15K-R-C50-02                           
  8778 BOS 15K-R-D12-02                           
  8779 BOS 15K-S-C10-02                           
  8780 BOS 15K-S-C50-02                           
  8781 BOS 15K-S-D12-02                           
  553126 BES 516-347-M0-C-S 4-00 2                  
  553597 BES 516-126-S 4-C                          
  111229 BES 516-133-M0-C-03                        
  8523 BOS 15K-R-B2-P-S75                         
  8529 BOS 15K-S-B2-P-S75                         
  554108 BES Q40KEU-UOU25F-S27G                     
  553605 BMF 32M-PS-W-2-S 4                         
  135464 BMF 07M-PS-D-2-S49-00 3                    
  551961 BES 516-359-B0-C-03                        
  150890 BES 516-3040-I02-C-S 49                    
  181955 BES 516-105-G-S 4-H                        
  81000003 BNL 5307-120-02-70                         
  550411 BES 516-123-G-S 4-H                        
  152039 BES 516-3021-G-E5-C-S 49                   
  552282 BES 516-327-G-E5-Y-S 4                     
  552444 BES 516-327-G-E5-Y-S 49                    
  181963 BES 516-327-G-S 4-C                        
  121268 BES 516-341-H2-Y                           
  185015 BES 516-371-G-E4-C-PU-03                   
  146210 BES Q08ZC-PSC20B-BP06                      
  159862 RXD 1805-PU-05                             
  81100366 BTL5-E17-M0260-K-SR32                      
  139300 BTL5-E17-M0300-K-SR32                      
  81101482 BTL5-E10-M0300-H-K05                       
  81100995 BTL5-C10-M0230-B-KA05                      
  182917 BTL5-E17-M0240-B-KA05                      
  81100557 BTL5-E10-M0235-B-S32                       
  81101434 BTL5-C10-M0250-B-S 32                      
  81101388 BTL5-E10-M0130-A-SA211-S135                
  122182 BTL5-E17-M0225-B-S 32                      
  124213 BTL5-E17-M0250-B-KA05                      
  145408 BTL5-E17-M0250-B-S32                       
  81101448 BTL5-E10-M0215-B-S32                       
  117337 BTL5-E10-M0250-B-KA05                      
  120316 BTL5-E10-M0250-B-S 32                      
  11000188 GEL 208-V-0050-B-6-0-1                     
  171226 BOWA 0808-PS-C-S49                         
  171213 BTL5-T110-M0450-P-S103                     
  81101481 BTL5-E10-M0350-H-K05                       
  81101391 BTL5-E17-M0350-H-S32                       
  81101129 BTL5-E17-M0350-K-SR32                      
  112244 BOS 26-HW-1                                
  154852 BIS Z-EL-002-RS232                         
  81101655 BTL5-E17-M0295-B-KA05                      
  81101656 BTL5-E17-M0254-B-S32                       
  81101622 BTL5-E17-M0254-Z-S32                       

   

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: 135 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asia;
  Website: anhnghison.com