Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

   0903.937.088

  Chào mừng quý khách đến với Conch Vietnam

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  Click here to chat Skype Me™!
  Chat me! Chat me!
   
   lien.ans@ansvietnam.com
  0902.937.088

   

  Thăm dò ý kiến

  Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Conch Vietnam?
  1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
  2. Giá cả, 1 vote (100 %)
  3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
  4. Thân thiện, 0 votes (0 %)
  Total votes: 1

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 6
   • Khách Khách 6
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0133021

  Tin tức

  Price list Dold P11 - Dold Vietnam - ANS Vietnam 

  Đăng bởiAdmin

   

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

   

  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/112 AC2,5-25A AC230V 0055980
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/112 AC2,5-25A AC230V 0060883
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC2,5-25A AC400V 0055154
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC20-200mA AC230V 0055382
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC30-300mA AC230V 0063391
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC80-800mA AC230V 0057082
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC0,1-1A AC230V 0055420
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-30S BA9053/113 AC0,1-1A AC240V 0061977
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/113 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0055489
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/113 AC0,5-5A AC110V 0060552
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC0,5-5A AC230V 0056785
  STROMRELAIS     Tv=0-60S Ta=1-100S BA9053/113 AC0,5-5A AC230V 0061240
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0059325
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC1,5-15A AC230V 0053962
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/113 AC1-10A AC230V 0059158
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/113 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0059254
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0059277
  STROMRELAIS     Tv=0-60S Ta=1-60S BA9053/113 AC2,5-25A AC230V 0060167
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/113 AC20-200mA AC/DC24-80V 0057457
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/113 AC20-200mA AC230V 0060754
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC2-20A AC/DC24-80V 0059426
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/130 AC0,1-1A AC230V Tv=0-20S 0054008
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/130 AC0,5-5A AC230V Tv=0-20S 0054079
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/131 AC0,5-5A AC230V 0055100
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/131 AC2,5-25A AC230V 0063455
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/132 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V 0060996
  STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/140 AC1A/5A/10A UH AC400V 0054714
  STROMRELAIS BA9053/210 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0052519
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/210 AC16 2/3HZ 0,1-1A AC230V 0056734
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/210 AC16 2/3HZ 1-10A AC230V 0056733
  STROMRELAIS BA9053/210 AC2-20mA AC230V 0-20S 0053592
  STROMRELAIS BA9053/211 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0057542
  STROMRELAIS BA9053/211 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0057543
  STROMRELAIS BA9053/212 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053594
  STROMRELAIS BA9053/212 AC20-200mA AC24V 0-20S 0053593
  STROMRELAIS BA9053/310 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053595
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/310 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0053596
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/310 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0055202
  STROMRELAIS BA9053/310 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053597
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/310 AC1-10A AC/DC80-230V 0057304
  STROMRELAIS BA9053/310 AC1-10A AC230V 0-20S 0053598
  STROMRELAIS BA9053/310 AC20-200mA AC230V 0-20S 0056045
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/310 AC2-20A  AC/DC24-80V 0054535
  STROMRELAIS BA9053/310 AC30-300mA AC230V 0-20S 0054601
  STROMRELAIS BA9053/311 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0060313
  STROMRELAIS BA9053/313 AC30-300mA AC230V 0-20S 0062970
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/340 AC1-10A AC/DC80-230V 0058971
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V 0053209
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC1A/5A/10A AC/DC80-230V 0060506
  STROMRELAIS BA9053/410 AC1A/5A/10A AC110V 0-20S 0054013
  STROMRELAIS BA9053/410 AC1A/5A/10A AC230V 0-20S 0053210
  STROMRELAIS BA9053/410 AC1A/5A/10A AC230V 0-30S 0059160
  STROMRELAIS BA9053/410 AC1A/5A/10A AC42V 0-20S 0053211
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC5/10/25A AC/DC24-80V 0056856
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC5/10/25A AC/DC80-230V 0055941
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC5A/10A/25A AC230V 0053979
  STROMRELAIS        Tv=0-60S BA9053/410 AC5A/10A/25A AC230V 0060832
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/411 AC1/5/10A AC/DC110-230V 0055002
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/411 AC1/5/10A AC/DC24-80V 0057263
  STROMRELAIS BA9053/411 AC1A/5A/10A AC110V 0-30S 0053599
  STROMRELAIS BA9053/411 AC1A/5A/10A AC230V 0-20S 0053600
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/411 AC5/10/25A AC/DC24-80V 0053902
  STROMRELAIS BA9053/411 AC5/10/25A AC230V 0-20S 0056494
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V 0058204
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC1A/5A/10A AC110V 0053601
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC1A/5A/10A AC230V 0053602
  STROMRELAIS        Tv=0-100S BA9053/412 AC1A/5A/10A AC230V 0056727
  STROMRELAIS AC/DC80-230V Tv=0-20S BA9053/412 AC20mA/200mA/1A 0063451
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC20mA/200mA/1A AC230V 0058277
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC20mA/200mA/1A AC400V 0061229
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC5/10/25A AC/DC80-230V 0059846
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V 0054222
  STROMRELAIS        Tv=0-60S BA9053/412 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V 0056049
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC5A/10A/25A AC230V 0056110
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/413 AC1A/5A/10A AC230V 0053603
  STROMRELAIS        Tv=0-100S BA9053/413 AC1A/5A/10A AC230V 0054016
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/413 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V 0063389
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/413 AC5A/10A/25A AC230V 0055212
  STROMRELAIS BA9053/430 AC1A/5A/10A AC110V 0-30S 0053604
  STROMRELAIS BA9053/430 AC1A/5A/10A AC230V 0-30S 0053605
  STROMRELAIS BA9053/432 AC5A/10A AC110V 0060957
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/510 AC0,5-5A AC/24-80V 0062010
  STROMRELAIS BA9053/510 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0059155
  STROMRELAIS BA9053/512 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0056678
  STROMRELAIS BA9053/512 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0055328
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/512 AC80-800mA AC/DC24-80V 0055311
  STROMRELAIS BA9053/512 AC80-800mA AC24V 0-20S 0056849
  STROMRELAIS BA9053/61 AC0,1-1A UH AC110V 0040249
  STROMRELAIS BA9053/61 AC0,1-1A UH AC120V 0051397
  STROMRELAIS BA9053/61 AC0,1-1A UH AC24V 0050360
  STROMRELAIS BA9053/61 AC0,5-5A UH AC110V 0040031
  STROMRELAIS BA9053/61 AC0,5-5A UH AC120V 0051839
  STROMRELAIS BA9053/61 AC0,5-5A UH AC24V 0043209
  STROMRELAIS BA9053/61 AC1-10A UH AC110V 0036029
  STROMRELAIS BA9053/61 AC1-10A UH AC115V 0055731
  STROMRELAIS BA9053/61 AC1-10A UH AC120V 0059810
  STROMRELAIS BA9053/61 AC2,5-25A UH AC120V 0056517
  STROMRELAIS BA9053/61 DC0,1-1A UH AC110V 0039051
  STROMRELAIS BA9053/61 DC0,5-5A UH AC110V 0038681
  STROMRELAIS BA9053/61 DC0,5-5A UH AC120V 0051398
  STROMRELAIS BA9053/61 DC1-10A UH AC110V 0045736
  STROMRELAIS BA9053/61 DC1-10A UH AC120V 0051664
  STROMRELAIS BA9053/61 DC2-20mA UH AC120V 0051139
  STROMRELAIS        Tv=0-1S BA9053/610 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0061468
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/610 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0057943
  STROMRELAIS BA9053/610 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0054587
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/610 AC1-10A AC/DC24-80V 0056841
  STROMRELAIS BA9053/610 AC1-10A AC230V 0-20S 0054588
  STROMRELAIS BA9053/610 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0058552
  STROMRELAIS BA9053/610 AC20-200mA AC230V 0-20S 0054014
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/610 AC2-20mA AC/DC24-80V 0063697
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/611 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0056950
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0056648
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0056666
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/611 AC1-10A AC/DC24-80V 0054225
  STROMRELAIS BA9053/611 AC1-10A AC230V Tv=0-20S 0055757
  STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/612 AC2-20mA AC/DC24-80V 0064011
  STROMRELAIS BA9053/612 AC80-800mA AC230V 0-20S 0055529
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0053463
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0054495
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0057106
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053616
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC110V 0053614
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC115V 0053618
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC127V 0053619
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC230V 0053323
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC240V 0053615
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC24V 0053612
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC42V 0053613
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC10-150HZ25-250V AC230V 0059121
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0053625
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0053626
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0059151
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC110V 0053622
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC230V 0053623
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC240V 0053624
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC24V 0053620
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC42V 0053621
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV AC/DC80-230V 0053606
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC110V 0053652
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC127V 0053653
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC230V 0053654
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC240V 0053655
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC24V 0053651
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0053656
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0060786
  SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/010 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0057072
  SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC24-80V BA9054/010 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0055755
  SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/010 AC16 2/3HZ 5-50V   0-20S 0057071
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC16 2/3HZ25-250V AC230V 0054764
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC16 2/3HZ50-500V AC230V 0054329
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V 0053642
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V 0055121
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0053641
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC110V 0053637
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC127V 0053638
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC230V 0053639
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC240V 0053640
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC24V 0053635
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC400V 0061458
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC42V 0053636
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV AC/DC80-230V 0053611
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV UH AC110V 0053607
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V 0053608
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V 0059161
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV UH AC240V 0053609
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV UHAC/DC24-80V 0053610
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V AC/DC80-230V 0053650
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053649
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0057150
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC110V 0053645
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC127V 0053646
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC230V 0053647
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC240V 0053648
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC24V 0053643
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC48V 0053644
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0057213
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0054763
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0058614
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC110V 0053630
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC127V 0055947
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC230V 0053631
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-60S BA9054/010 AC5-50V UH AC230V 0055391
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC240V 0053632
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC24V 0053627
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC42V 0053628
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC48V 0053629
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 DC1-10V AC/DC24-80V 0051065
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053666
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UH AC110V 0053663
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UH AC230V 0053664
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UH AC240V 0053665
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UHAC/DC80-230V 0053667
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0053672
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0056114
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC110V 0053670
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC230V 0053671
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC24V 0053669
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV AC/DC80-230V 0057731
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV UH AC110V 0053657
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV UH AC230V 0053658
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV UH AC240V 0053659
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0053668
  SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/011 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0057931
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V AC/DC80-230V 0053684
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0053683
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC110V 0053679
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC127V 0053680
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC230V 0053681
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC240V 0053682
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500MV UH AC110V 0053660
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500MV UH AC230V 0053661
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500MV UH AC240V 0053662
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0057657
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V AC/DC80-230V 0053690
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053688
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V UH AC110V 0053685
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V UH AC230V 0053686
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V UH AC240V 0053687
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053676
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0054626
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053677
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0055595
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC110V 0053673
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC127V 0053678
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC230V 0053674
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC240V 0053675
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V AC/DC24-80V 0063067
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V UH AC110V 0053699
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V UH AC230V 0053700
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V UH AC240V 0053701
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V UH AC24V 0053698
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC10HZ 50-500V UH AC400V 0055706
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0055052
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0059553
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC110V 0055579
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC230V 0053702
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC240V 0053703
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC110V 0053693
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC127V 0053694
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC230V 0053695
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC240V 0053696
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC24V 0053692
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150mV UHAC/DC24-80V 0059512
  SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0056842
  SPANNUNGSRELAIS   UH=AC230V BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0061255
  SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC24-80V BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0061735
  SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC24-80V BA9054/012 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0055210
  SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/012 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0057932
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC/DC24-80V 0053713
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC25-250V AC/DC24-80V 0055800
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC/DC80-230V 0053714
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/012 AC25-250V AC/DC80-230V 0063846
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC110V 0053710
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC230V 0053711
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC25-250V AC230V 0055122
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC240V 0053712
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500mV AC/DC80-230V 0061398
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500mV UH AC110V 0053728
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500MV UH AC230V 0053697
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0056207
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0056541
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V AC/DC80-230V 0053722
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-60S BA9054/012 AC50-500V AC/DC80-230V 0061569
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053721
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/012 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0057151
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC110V 0053717
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC230V 0053718
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/012 AC50-500V UH AC230V 0053719
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC240V 0053720
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC24V 0053715
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC400V 0060210
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC42V 0053716
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053708
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0062947
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053709
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0055091
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC110V 0053705
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC127V 0056321
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC230V 0053706
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/012 AC5-50V UH AC230V 0055849
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC240V 0053707
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC24V 0053704
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053733
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC110V 0053729
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC127V 0053730
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC230V 0053731
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC240V 0053732
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UHAC/DC80-230V 0053734
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0055304
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC1-10V UH AC230V 0053735
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC1-10V UH AC230V 0055606
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC1-10V UHAC/DC80-230V 0054545
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC15-150MV AC/DC80-230V 0053725
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC15-150MV UH AC230V 0053723
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC15-150MV UH AC240V 0053724
  SPANNUNGSRELAIS   UH AC/DC80-230V BA9054/013 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0061461
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC16 2/3HZ 5-50V AC230V 0057101
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V AC/DC24-80V 0056783
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V 0053742
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V 0054486
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V UH AC110V 0053739
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V UH AC127V 0053740
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V UH AC230V 0053741
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500MV AC/DC24-80V 0064294
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-60S BA9054/013 AC50-500MV AC/DC24-80V 0064298
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500MV UH AC110V 0053726
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500MV UH AC230V 0053727
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V 0057625
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V 0057841
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500V AC/DC80-230V 0053745
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500V UH AC230V 0053743
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500V UH AC240V 0053744
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053737
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053738
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0054485
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC5-50V UH AC110V 0053760
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC5-50V UH AC230V 0053736
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC100-1000V AC/DC24-80V 0058254
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC100-1000V AC/DC80-230V 0058461
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC100-1000V AC230V 0063282
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0057840
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0063431
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0063434
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC70-700V AC230V 0064396
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC70-700V DC12V 0059308
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC100-1000V AC/DC24-80V 0064030
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC100-1000V AC/DC80-230V 0063653
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC70-700V UH AC110V 0053754
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC70-700V UH AC230V 0053747
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC70-700V UH AC240V 0053756
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC70-700V UHAC/DC80-230V 0062056
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC100-1000V  AC/DC24-80V 0061615
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC100-1000V AC/DC80-230V 0063313
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC100-1000V UH AC230V 0060385
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC70-700V UH AC230V 0054933
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC70-700V UHAC/DC24-80V 0064366
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC70-700V UHAC/DC80-230V 0058480
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V 0062013
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC100-1000V UH AC230V 0062012
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V AC/DC24-80V 0055493
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V AC/DC80-230V 0054063
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V UH AC110V 0053748
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V UH AC127V 0053749
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V UH AC230V 0052520
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC100-1000V  AC/DC24-80V 0061043
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC100-1000V UH AC230V 0055872
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC70-700V  AC/DC80-230V 0054062
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC70-700V UH AC/DC24-80V 0054061
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC70-700V UH AC230V 0053746
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC70-700V UH AC240V 0053751
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/026 DC50-500MV AC/DC24-80V 0058072
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/026 DC50-500MV AC/DC80-230V 0058809
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/026 DC50-500MV UH AC110V 0053752
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/026 DC50-500MV UH AC230V 0053753
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Uab DC84V BA9054/030 UHAC/DC80-230V UanDC95V 0052629
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Uab DC80V BA9054/030 UHAC/DC80-230V UanDC99V 0053499
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Uab DC99V BA9054/031 UHAC/DC80-230V UanDC82V 0059036
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0,2S fest BA9054/033 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0057032
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0,2S fest BA9054/033 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0058031
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Uab DC80V BA9054/034 UHAC/DC80-230V UanDC99V 0055004
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/080 DC6-60mV UH=AC/DC80-230V 0063599
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/080 DC6-60mV UH=AC400V 0063600
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0054961
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC0,5-5V UH AC230V 0053876
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC1-10V UH AC230V 0056667
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC15-150mV AC/DC24-80V 0063392
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC15-150mV UH AC230V 0056996
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0055392
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-30S BA9054/110 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0062355
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC25-250V UH AC110V 0056246
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC25-250V UH AC230V 0057778
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0056332
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-100S Ta=1-100S BA9054/110 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0060459
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC50-500mV UH AC230V 0058447
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC50-500V AC/DC80-230V 0056198
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/110 AC50-500V AC/DC80-230V 0062838
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0060102
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC5-50V UH AC230V 0062719
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-60S Ta=1-60S BA9054/110 AC5-50V UH=AC/DC80-230V 0056589
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/111 AC25-250V  AC/DC80-230V 0055290
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/111 AC25-250V UH AC230V 0061455
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/111 AC50-500V  UH AC230V 0061451
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-2S Ta=1-20S BA9054/112 AC0,5-5V AC230V 0061452
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC0,5-5V UH AC230V 0061456
  SPANNUNGSREL. AC/DC80-230V Ta=1-20S BA9054/112 AC16 2/3HZ25-250V Tv=20S 0057026
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0061079
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0061372
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-300S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0061981
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-600S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0062374
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-100S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0062372
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC25-250V AC/DC80-230V 0054384
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-100S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC80-230V 0060461
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC25-250V AC127V 0058940
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-2S Ta=1-20S BA9054/112 AC25-250V AC230V 0054674
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-30S BA9054/112 AC25-250V AC230V 0056879
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC50-500V AC127V 0058939
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-2S Ta=1-20S BA9054/112 AC50-500V AC230V 0054675
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC50-500V UH=AC/DC24-80V 0063209
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC50-500V UH=ACDC80-230V 0064300
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC5-50V UH AC230V 0057641
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-60S Ta=1-100S BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC24-80V 0061244
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC80-230V 0054975
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC0,5-5V AC230V 0055820
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC1-10V AC/DC24-80V 0059309
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-100S Ta=1-20S BA9054/113 AC1-10V AC230V 0057534
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC15-150mV AC230V 0057963
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-100S Ta=1-100S BA9054/113 AC25-250V AC/DC80-230V 0060681
  SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC25-250V AC/DC80-230V 0060735
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-60S Ta=1-60S BA9054/113 AC50-500mV AC/DC24-80V 0064267
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC50-500V AC/DC80-230V 0060521
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC50-500V AC230V 0063113
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/121 AC100-1000V AC230V 0057630
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/122 AC100-1000V AC/DC80-230V 0059076
  SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/122 AC100-1000V AC230V 0057631
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/122 AC70-700V AC/DC80-230V 0057070
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/123 AC100-1000V AC/DC80-230V 0061776
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/123 AC70-700V AC230V 0064415
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/124 AC100-1000V AC/DC24-80V 0059797
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/134 AC5-50V AC/DC24-80V 0057336
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/210 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0061184
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/210 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0063538
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/210 AC5-50V UH AC230V 0055657
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/211 AC25-250V UH AC230V 0053792
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/310 AC0,5-5V UH AC230V 0059133
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/310 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0054239
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/310 AC15-150MV UH AC230V 0053757
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/310 AC50-500V UH AC230V 0053758
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/324 AC70-700V UH AC230V 0057055
  BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/331 DC0,12-1,2V UH DC24-60V 0056172
  BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/331 DC0,12-1,2V UHDC110-220V 0056204
  BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/331 DC0,2-2V UH DC110-220V 0061152
  BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/331 DC0,2-2V UH DC24-60V 0060960
  BATT.-SYM.-WÄCHTER  UHAC230V Tv=10S BA9054/332 DC0,12-1,2V UBDC200-500V 0062251
  BATT.-SYM.-WÄCHTER  UHAC230V Tv=10S BA9054/332 DC0,2-2V UBDC200-500V 0063142
  BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/341 DC0,12-1,2V UHDC110-220V 0056434
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/511 AC0,5-5V UH AC110V 0053759
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/511 AC16 2/3Hz25-250V AC230V 0063722
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/511 AC25-250V UH AC230V 0064480
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/511 AC5-50V UH AC24V 0055804
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/512 AC25-250V UH AC230V 0059310
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/513 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0063246
  SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 AC50-500V UH AC110V 0040032
  SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 AC50-500V UH AC120V 0057375
  SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC0,5-5V UH AC110V 0052995
  SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC25-250V UH AC110V 0038680
  SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC25-250V UH AC120V 0058167
  SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC50-500V UH AC110V 0045225
  SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC5-50V UH AC110V 0038679
  SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC5-50V UH AC120V 0055946
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0060876
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC15-150mV UH AC230V 0055857
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/610 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0059879
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0063016
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC50-500V UHAC/DC80-230V 0062578
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0058088
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC5-50V UH AC230V 0059225
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC0,5-5V UH AC230V 0061724
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC15-150mV UH AC230V 0057083
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC15-150mV UH AC230V 0062833
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/611 AC15-150mV UHAC/DC24-80V 0059542
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC15-150mV UHAC/DC24-80V 0062895
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC25-250V UH AC230V 0061875
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0059287
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0064464
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC5-50V UH AC230V 0061572
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/612 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0054557
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/612 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0059288
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/620 AC100-1000V AC/DC24-80V 0058918
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/621 AC70-700V UH AC/DC24-80V 0061881
  SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1S BA9054/624 AC70-700V UH AC230V 0056106
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 0,5-5IPM 1-20S 0047572
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 1000-10000IPM 1-20S 0041528
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 100-1000IPM 1-20S 0046495
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 10-100IPM 1-20S 0057627
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 1-10IPM 1-20S 0041514
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 500-5000IPM 1-20S 0030499
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 50-500IPM 1-20S 0047156
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 5-50IPM 1-20S 0036175
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC127V 1000-10000IPM 1-20S 0047044
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC127V 100-1000IPM 1-20S 0047329
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC127V 5-50IPM 1-20S 0044377
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 0,05-0,5IPM 1-20S 0044979
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 0,1-1IPM 1-20S 0051666
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 0,5-5IPM 1-20S 0034754
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 1000-10000IPM 1-20S 0029666
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 100-1000IPM 1-20S 0030732
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 10-100IPM 1-20S 0030731
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 1-10IPM 1-20S 0028874
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 500-5000IPM 1-20S 0028325
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 500-5000IPM 6-120S 0047443
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 50-500IPM 1-20S 0028213
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 5-50IPM 1-20S 0027811
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 0,5-5IPM 1-20S 0037318
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 1000-10000IPM 1-20S 0030111
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 100-1000IPM 1-20S 0031223
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 10-100IPM 1-20S 0041529
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 1-10IPM 1-20S 0031391
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 500-5000IPM 1-20S 0030743
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 50-500IPM 1-20S 0033904
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 5-50IPM 1-20S 0036584
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 1000-10000IPM 1-20S 0040664
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 100-1000IPM 1-20S 0033991
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 10-100IPM 1-20S 0040752
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 500-5000IPM 1-20S 0033571
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 50-500IPM 1-20S 0031804
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 5-50IPM 1-20S 0044021
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC400V 500-5000IPM 1-20S 0044502
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC400V 50-500IPM 1-20S 0062228
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC415V 50-500IPM 1-20S 0029333
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC42V 10-100IPM 1-20S 0031431
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 0,5-5IPM 1-20S 0057156
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 1000-10000IPM 1-20S 0031298
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 100-1000IPM 1-20S 0031341
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 10-100IPM 1-20S 0031264
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 1-10IPM 1-20S 0033185
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 500-5000IPM 1-20S 0031297
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 50-500IPM 1-20S 0031340
  DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 5-50IPM 1-20S 0031339
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/005 AC230V 0,05-0,5IPM 1-20S 0047545
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/005 AC230V 0,5-5IPM 1-20S 0055483
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/005 AC230V 500-5000IPM 1-20S 0047544
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC110V 1000-10000IPM 0041449
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC110V 50-500IPM 0039344
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC110V 5-50IPM 0041927
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC127V 50-500IPM 0030336
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 1000-10000IPM 0035139
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 100-1000IPM 0039555
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 10-100IPM 0039564
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 1-10IPM 0056087
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 500-5000IPM 0040025
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 50-500IPM 0035441
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 5-50IPM 0031211
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC24V 1000-10000IPM 0040701
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC24V 10-100IPM 0040922
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC24V 50-500IPM 0040192
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC24V 5-50IPM 0039292
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 1000-10000IPM 0044980
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 100-1000IPM 0032110
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 10-100IPM 0033545
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 1-10IPM 0056563
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 500-5000IPM 0047677
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 50-500IPM 0044583
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 5-50IPM 0040143
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 100-1000IPM 0051392
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 10-100IPM 0060643
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 500-5000IPM 0048221
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 50-500IPM 0060644
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 5-50IPM 0060286
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 0,05-0,5IPM 0041560
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 1000-10000IPM 0043272
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 100-1000IPM 0034977
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 10-100IPM 0039962
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 1-10IPM 0051396
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 500-5000IPM 0033050
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 50-500IPM 0028279
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 5-50IPM 0029118
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC42V 50-500IPM 0051263
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 1000-10000IPM 0038203
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 100-1000IPM 0043107
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 10-100IPM 0039929
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 1-10IPM 0050085
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 500-5000IPM 0044245
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 50-500IPM 0038046
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 5-50IPM 0044681
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/115 AC230V 500-5000IPM 0055484
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/115 DC24V 2000-20000IPM 0047132
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/115 DC24V 50-500IPM 0045186
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/115 DC24V 5-50IPM 0045024
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/116 DC24V 0,5-5IPM 0051939
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/131 AC230V 20-200IPM 6S 0055762
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC110V 1000-10000IPM 20S 0052323
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC110V 10-100IPM 1-20S 0039345
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC127V 1000-10000IPM 20S 0047580
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC127V 500-5000IPM 1-20S 0041938
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 0,1-1IPM 1-20S 0052363
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 0,5-5IPM 1-20S 0055956
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 1000-10000IPM 20S 0043939
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 100-1000IPM 1-20S 0035018
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 10-100IPM 1-20S 0031803
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 1-10IPM 1-20S 0037529
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 500-5000IPM 1-20S 0031690
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 50-500IPM 1-20S 0027848
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 5-50 IPM 1-20S 0036775
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC240V 500-5000IPM 1-20S 0045607
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 0,1-1IPM 1-20S 0048432
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 1000-10000IPM 20S 0048854
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 100-1000IPM 1-20S 0029807
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 500-5000IPM 1-20S 0037389
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 50-500IPM 1-20S 0053469
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 0,1-1IPM 1-20S 0054842
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 1000-10000IPM 20S 0054522
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 100-1000IPM 1-20S 0049268
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 10-100IPM 1-20S 0047475
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 1-10IPM 1-20S 0055592
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 500-5000IPM 1-20S 0036880
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 50-500IPM 1-20S 0039120
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 5-50IPM 1-20S 0048474
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/200 DC24V 100-1000IPM 1-20S 0053320
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/210 AC110V 10-100IPM 0047953
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/210 AC127V 10-100IPM 0048420
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/210 DC24V 10-100IPM 0049041
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/210 DC24V 5-50IPM 0049702
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/61 AC110V 100-1000IPM 1-20S 0046504
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/61 AC110V 10-100IPM 1-20S 0051364
  DREHZAHLWAECHTER BA9055/61 AC110V 5-50IPM 1-20S 0052678
  STROMRELAIS BA9063.12 0,04-1,00A AC/DC110-230V 0053001
  STROMRELAIS BA9063.12 0,04-1,00A UH AC/DC24-60V 0051138
  STROMRELAIS BA9063.12 0,04-1,00A UH AC230V 0039243
  STROMRELAIS BA9063.12 0,04-1,00A UH AC48V 0044406
  STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A AC/DC110-230V 0049757
  STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC/DC24-60V 0049836
  STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC110V 0039240
  STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC230V 0039244
  STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC24V 0039236
  STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC42V 0041866
  STROMRELAIS BA9063.12 0,40-10,00A UH AC110V 0039241
  STROMRELAIS BA9063.12 0,40-10,00A UH AC230V 0039245
  STROMRELAIS BA9063.12 0,40-10,00A UH AC24V 0039237
  STROMRELAIS BA9063.12 0,40-10,00A UHAC/DC24-60V 0048321
  STROMRELAIS BA9063.12 1,00-19,99MA AC/DC24-60V 0052200
  STROMRELAIS BA9063.12 1,00-19,99MA UH AC230V 0039242
  STROMRELAIS BA9063.12 1,0-19,99mA AC/DC110-230V 0055567
  STROMRELAIS BA9063.12 20-500MA UH AC230V 0052037
  STROMRELAIS BA9063.12 4,0-100,0MA AC/DC110-230V 0052837
  STROMRELAIS BA9063.12 4,0-100,0MA AC/DC24-60V 0058075
  STROMRELAIS BA9063.12 4,0-100,0MA UH AC230V 0048220
  STROMRELAIS BA9063.12/002 0,20-5,00A UH AC230V 0043732
  STROMRELAIS                   Tv=2S BA9063.12/002 0,40-10,00A UH AC230V 0043586
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V AC/DC110-230V 0052038
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V AC/DC24-60V 0058568
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V UH AC110V 0060927
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V UH AC230V 0044380
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V UH AC240V 0050769
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UH AC115V 0046967
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UH AC230V 0041513
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UH AC240V 0046303
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UH AC24V 0055470
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UHAC/DC24-60V 0050022
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 1,0-19,99MV UH AC230V 0045334
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 1,0-19,99MV UHAC/DC24-60V 0055007
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 10-199,9V UH AC110V 0052989
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500MV UH AC/DC24-60V 0055605
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500MV UH AC230V 0044652
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500MV UH AC24V 0047337
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC/DC110-230V 0050079
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC/DC24-60V 0050021
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC110V 0039261
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC120V 0056030
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC230V 0039263
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC24V 0039259
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0V UH AC/DC24-60V 0049440
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0V UH AC110V 0039260
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0V UH AC230V 0039262
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0V UH AC24V 0039258
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0VUHAC/DC110-230V 0048685
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 6,0-150,0MV UH AC110V 0042022
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 6,0-150,0MV UH AC230V 0041536
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 6,0-150,0MV UHAC/DC24-60V 0056808
  SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 6,0-150MV UHAC/DC110-230V 0050590
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001  AC110-127V 0,5-10A 0045656
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC220-254V 0,1-2A 0044420
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC220-254V 0,5-10A 0039728
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC380-440V 0,1-2A 0043868
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC380-440V 0,5-10A 0040545
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC480-550V 0,1-2A 0044789
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC480-550V 0,5-10A 0043132
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC600-690V 0,5-10A 0047217
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC220-254V 0,1-2A 0041153
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC220-254V 0,5-10A 0040228
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC380-440V 0,1-2A 0040915
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC380-440V 0,5-10A 0039727
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC480-550V 0,1-2A 0041648
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC480-550V 0,5-10A 0041527
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC600-690V 0,1-2A 0046912
  UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC600-690V 0,5-10A 0041777
  BELASTUNGSWAECHTER  Ta=30S Tv=10S BA9067.38 AC50/60HZ 400V 5A 0044044
  BELASTUNGSWAECHTER Ta=3S Tv=1S BA9067.38/001 3AC50/60HZ 400V 10A 0043828
  BELASTUNGSWAECHTER Ta=30S Tv=10S BA9067.38/001 3AC50/60HZ 400V 5A 0041104
  BELASTUNGSWAECHTER Ta=30S Tv=10S BA9067.38/001 3AC50/60HZ 500V 5A 0044311
  TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.20 AC50/60HZ 110V P1=20-100C 0050801
  TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.20 AC50/60HZ 110V P1=60-150C 0063129
  TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.20 AC50/60HZ 230V P1=20-100C 0048193
  TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.20 AC50/60HZ 230V P1=60-150C 0049008
  TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.20 AC50/60HZ 240V P1=20-100C 0052791
  TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.20 AC50/60HZ 240V P1=60-150C 0049845
  TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.20 AC50/60HZ 24V  P1=60-150C 0055958
  TEMPERATURWAECHTER      P2=100-200C BA9094.20 AC50/60HZ230V P1=100-200C 0053961
  TEMPERATURWAECHTER P2=20-100C BA9094.20 DC24V    P1=20-100C 0051550
  TEMPERATURWAECHTER P2=60-150C BA9094.20 DC24V    P1=60-150C 0052737
  TEMPERATURWAECHTER P1/P2=60C/45C BA9094.20/001 AC/DC110-230V 0063247
  TEMPERATURWAECHTER   P2=90C/80C BA9094.20/001 AC110V P1=90C/80C 0051184
  TEMPERATURWAECHTER   P2=100C/70C BA9094.20/001 AC230V P1=100C/70C 0046761
  TEMPERATURWAECHTER   P2=105C/95C BA9094.20/001 AC230V P1=105C/95C 0049898
  TEMPERATURWAECHTER   P2=135C/125C BA9094.20/001 AC230V P1=135C/125C 0047598
  TEMPERATURWAECHTER   P2=155C/145C BA9094.20/001 AC230V P1=155C/145C 0051047
  TEMPERATURWAECHTER  P2=160C/150C BA9094.20/001 DC24V P1=160C/150C 0051776
  TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.28 AC50/60HZ 110V P1=20-100C 0054507
  TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.28 AC50/60HZ 110V P1=60-150C 0056371
  TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=20-100C 0048194
  TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=60-150C 0049729
  TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=60-150C 0052392
  TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.28 AC50/60HZ 42V  P1=20-100C 0060437
  TEMPERATURWAECHTER      P2=100-200C BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=100-200C 0049854
  TEMPERATURWAECHTER      P2=140-250C BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=140-250C 0053901
  TEMPERATURWAECHTER      P2=220-350C BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=220-350C 0051560
  TEMPERATURWAECHTER      P2=420-600C BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=420-600C 0049533
  TEMPERATURWAECHTER P2=100-200C BA9094.28 DC24V    P1=100-200C 0051199
  TEMPERATURWAECHTER P2=20-100C BA9094.28 DC24V    P1=20-100C 0051710
  TEMPERATURWAECHTER P2=220-350C BA9094.28 DC24V    P1=220-350C 0056282
  TEMPERATURWAECHTER P2=420-600C BA9094.28 DC24V    P1=420-600C 0055883
  TEMPERATURWAECHTER P2=60-150C BA9094.28 DC24V    P1=60-150C 0063758
  TEMPERATURWAECHTER   P2=100C/75C BA9094.28/001 AC230V P1=100C/75C 0048672
  TEMPERATURWAECHTER    P2=130C/120C BA9094.28/001 AC230V P1=110C/100C 0051419
  TEMPERATURWAECHTER   P2=110C/100C BA9094.28/001 AC230V P1=110C/100C 0054041
  TEMPERATURWAECHTER   P2=135C/125C BA9094.28/001 AC230V P1=135C/125C 0051431
  TEMPERATURWAECHTER    P2=140C/125C BA9094.28/001 AC230V P1=135C/125C 0054847
  TEMPERATURWAECHTER   P2=8C/5C BA9094.28/001 DC24V  P1=8C/5C 0050063
  TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 AC110V P1=20-100C 0054506
  TEMPERATURWAECHTER   P2=60-150C BA9094.28/100 AC110V P1=60-150C 0053278
  TEMPERATURWAECHTER   P2=100-200C BA9094.28/100 AC230V P1=100-200C 0049908
  TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 AC230V P1=20-100C 0050642
  TEMPERATURWAECHTER   P2=60-150C BA9094.28/100 AC230V P1=60-150C 0048953
  TEMPERATURWAECHTER   P2=100-200C BA9094.28/100 AC230V P1=60-150C 0050358
  TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 AC240V P1=20-100C 0054332
  TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 AC24V  P1=20-100C 0061933
  TEMPERATURWAECHTER   P2=60-150C BA9094.28/100 AC24V  P1=60-150C 0063787
  TEMPERATURWAECHTER   P2=100-200C BA9094.28/100 DC24V  P1=100-200C 0063986
  TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 DC24V  P1=20-100C 0054453
  TEMPERATURWAECHTER   P2=60-150C BA9094.28/100 DC24V  P1=60-150C 0055112
  TEMPERATURWAECHTER P1/P2=20-100C BA9094.28/110 AC/DC110-230V 0062193
  TEMPERATURWAECHTER P1/P2=20-100C BA9094.28/110 AC/DC24-60V 0060535
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 100-300HZ UH 230V 50/60HZ 0049095
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 10-30HZ UH AC230V 50/60HZ 0056583
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 200-600HZ UH 230V 50/60HZ 0055093
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 20-60HZ UH AC110V 50/60HZ 0058524
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 20-60HZ UH AC230V 50/60HZ 0049032
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 20-60HZ UH AC42V 50/60HZ 0052098
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC110V 50/60HZ 0036739
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC127V 50/60HZ 0049194
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC230V 50/60HZ 0050216
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC240V 50/60HZ 0034323
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC42V 50/60HZ 0052097
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 40-120HZ UH AC230V50/60HZ 0054197
  FREQUENZRELAIS BA9837.11 5-15HZ UH AC230V 50/60HZ 0054434
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 100-300HZ UH AC110V 0060226
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 100-300HZ UH AC240V 0060818
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 10-30HZ UH AC230V 0061175
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 10-30HZ UH AC24V 0055805
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 20-60HZ UH AC110V 0054769
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 20-60HZ UH AC230V 0034556
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 20-60HZ UH AC240V 0040040
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 20-60HZ UH AC42V 0052061
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 30-90HZ UH AC110V 0046570
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 30-90HZ UH AC127V 0054914
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 30-90HZ UH AC230V 0050580
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 30-90HZ UH AC240V 0034603
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 40-120HZ UH AC230V 0050870
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 5-15HZ UH AC230V 0056800
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 100-300HZ UH AC110V 0045346
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 10-30HZ UH AC230V 0050124
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 20-60HZ UH AC110V 0056728
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 20-60HZ UH AC230V 0049773
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 20-60HZ UH AC240V 0040041
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 30-90HZ UH AC110V 0043176
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 30-90HZ UH AC120V 0056029
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 30-90HZ UH AC230V 0034999
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 30-90HZ UH AC240V 0034604
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 40-120HZ UH AC110V 0058187
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 40-120HZ UH AC230V 0045089
  FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 5-15HZ UH AC230V 0050122
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC12V 0,5-10H 0052630
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC12V 0,5-10S 0052631
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC12V 1,5-30S 0052632
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC12V 5-100S 0055314
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052633
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052634
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,15-3S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052635
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10H BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052636
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 15-300S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052637
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 5-100S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0055547
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30M BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0057919
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10M BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0058693
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S 0052638
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,15-3H 0052639
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,15-3S 0052640
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6H 0052641
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6M 0052642
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6S 0052643
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10H 0052644
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10M 0052645
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S 0052646
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 1,5-30M 0052647
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 1,5-30S 0052648
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 15-300S 0052649
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 3-60M 0052650
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 3-60S 0052651
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 5-100S 0052652
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 9-180S 0052653
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,05-1S 0052654
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,15-3S 0052655
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S 0052656
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,05-1S BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0052657
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,15-3S BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0053906
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30S BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0055376
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10S BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0056422
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10H BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V 0056609
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30M BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V 0056610
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30S BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V 0056611
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,2-5S BC7930N.81/200 AC/DC24V+AC110-127V 0056574
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10M BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V 0052658
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10S BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V 0052659
  ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30S BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V 0054837
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81/400 AC/DC24V+AC230V 35M 0052660
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81/500 AC/DC24V+AC230V 30M 0054663
  WISCHRELAIS        0,5-10S BC7931N.71 AC/DC24V+AC110-127V 0052661
  WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S 0052662
  WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S 0052663
  WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 1,5-30S 0058777
  WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 15-300S 0052664
  WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 5-100S 0052665
  WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S 0052666
  WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC48-60V+DC110V,05-1S 0055375
  WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC48-60V+DC110V,5-10S 0056495
  BLINKRELAIS        0,5-10S BC7932N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052667
  BLINKRELAIS BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S 0052668
  BLINKRELAIS BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S 0052669
  BLINKRELAIS BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 5-100S 0052670
  BLINKRELAIS BC7932N.81 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S 0055769
  BLINKRELAIS        0,5-10S BC7932N.81/100 AC/DC24V+AC230V 0052671
  BLINKRELAIS        0,05-1S BC7932N.81/100 AC/DC24V+AC230V 0053240
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933.81 AC/DC24V 0,05-1S 0048331
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933.81 AC/DC24V 5-100S 0047908
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933.81 AC50/60HZ 110-240V 5-100S 0047906
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,05-1S 0052900
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,15-3H 0052904
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,15-3S 0052901
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,5-10M 0052902
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,5-10S 0052903
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 1,5-30M 0052905
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 1,5-30S 0052906
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 15-300S 0052907
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 3-60M 0052908
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 5-100S 0052909
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V ,15-3S 0052919
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V ,5-10H 0052920
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V ,5-10M 0052921
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V ,5-10S 0052777
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 0,05-1S 0052917
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 0,15-3H 0052918
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30M 0052922
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30S 0052923
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 15-300S 0052924
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 3-60M 0052914
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 3-60S 0052915
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 5-100S 0052916
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,15-3S 0052910
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10M 0056050
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10S 0052911
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 1,5-30S 0052912
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 15-300S 0052913
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81/090 AC110-240V 1,5-30M 0056613
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81/090 AC110-240V 1,5-30S 0056612
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81/200 AC/DC24V 0,5-10S 0052925
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81/501 AC/DC24V,15-3S LS1,1 0055845
  ZEITREL.,ANSPRECHVEZÖGERT, 05S-16H BC7934N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052672
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7934N.81 AC/DC24V+AC230V ,05S-16H 0052673
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7934N.81 AC/DC24V+AC42V 0,05S-16H 0052674
  MULTIFUNKTIONSRELAIS BC7935.81 DC12V 0,05S-300H 0049330
  MULTIFUNKTIONSRELAIS BC7935N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H 0052778
  MULTIFUNKTIONSRELAIS BC7935N.81 DC12V 0,05S-300H 0052931
  MULTIFUNKTIONSRELAIS     0,05S-300H BC7935N.81/090 AC/DC24-240V 0056614
  STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC110-127V  30S 0052932
  STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S 0052933
  STERN-DREIECK-RELAIS  80MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S 0052935
  STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S 0052934
  STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S 0052937
  STERN-DREIECK-RELAIS  80MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S 0052779
  STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S 0052938
  STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S 0052939
  STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S 0052940
  STERN-DREIECK-RELAIS  80MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S 0052941
  STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V 100S 0058482
  STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V 100S 0052936
  STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 100S 0061305
  STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 30S 0055402
  STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 30S 0052943
  STERN-DREIECK-RELAIS BC7936N.38 DC110V  30S  35MS 0056745
  TAKTGEBER BC7937N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H 0052780
  TAKTGEBER BC7937N.81 DC12V 0,05S-300H 0052930
  TAKTGEBER                0,05S-300H BC7937N.81/090 AC/DC24-240V 0056615
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 0,15-3S 0055598
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 0,5-10S 0055774
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 1,5-30S 0060434
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 15-300S 0059776
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 5-100S 0055268
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC24V 0,05-1S 0055939
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC24V 0,5-10S 0056487
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC24V 1,5-30S 0058173
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC24V 5-100S 0056486
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC42-60V 0,15-3S 0062720
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7939N.81 AC/DC24V 0,05S-16H 0058999
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7939N.81 AC110-240V 0,05S-16H 0056391
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 110V 0,5-10S 0053424
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30M 0053436
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30S 0053059
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,05-1S 0057670
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,15-3S 0054920
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,5-10S 0052120
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30M 0053072
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30S 0053026
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 15-300S 0063125
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 3-60S 0061681
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 0,5-10S 0052899
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 3-60S 0053437
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11/001 AC50HZ 230V 0,05-1S 0060462
  VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11/001 AC50HZ 230V 0,5-10S 0052121
  KOPPELMODUL BD3083.60 DC24V 0055257
  KOPPELMODUL BD3083.60/100 DC24V 0051944
  ISOLATIONSWAECHTER BD5877.01/241 AC115V 200K...2MOhm 0054913
  ISOLATIONSWAECHTER BD5877.01/241 AC230V 200K...2MOhm 0058783
  ISOLATIONSWAECHTER BD5877.01/241 AC400V 200K...2MOhm 0051266
  NOT-AUS-MODUL BD5935.16 AC50/60HZ 230V 0045454
  NOT-AUS-MODUL BD5935.16 AC50/60HZ 240V 0057126
  NOT-AUS-MODUL BD5935.16 DC24V 0045457
  NOT-AUS-MODUL BD5935.16/200 AC50/60HZ 230V 0055162
  NOT-AUS-MODUL BD5935.16/61 AC50/60HZ 230V 0052578
  NOT-AUS-MODUL BD5935.16/61 DC24V 0048716
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 110V 0045455
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 127V 0050464
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 230V 0045453
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 240V 0047134
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 24V 0046475
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 48V 0048148
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48 DC24V 0045456
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200 AC50/60HZ 110V 0052504
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200 AC50/60HZ 230V 0049021
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200 AC50/60HZ 24V 0054839
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200 DC24V 0046413
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200/61 AC50/60HZ 24V 0053070
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200/61 DC24V 0051313
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/324 DC24V 0051698
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 110V 0049471
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 115V 0055839
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 230V 0048717
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 24V 0049469
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 48V 0049470
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 DC24V 0050074
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/824 AC50/60HZ 230V 0056184
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/824 AC50/60HZ 24V 0063458
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/824 DC24V 0053870
  NOT-AUS-MODUL BD5935.48/824/61 DC24V 0058353
  NOT-AUS-MODUL BD5935.52/61 DC24V 0058870
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC/DC110-230V 0050465
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC/DC24-60V 0046762
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 110V 0046586
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 230V 0046456
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 240V 0051128
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 24V 0047856
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 260V 0055732
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 48V 0047570
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001 AC/DC110-230V 0060997
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001 AC/DC24-60V 0048173
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001 AC50/60HZ 110V 0051724
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001 AC50/60HZ 230V 0049069
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001/61 AC/DC24-60V 0057354
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001/61 AC50/60HZ 110V 0058990
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001/61 AC50/60HZ 230V 0057980
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/002 AC50/60HZ 230V 0049229
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/003 AC/DC24-60V 0,2S 0057229
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/009 AC/DC24-60V 0055768
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/009/61 AC/DC24-60V 0056415
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/010 AC/DC24-60V 0056907
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/010 AC50/60HZ 230V 0061392
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC/DC110-230V 0050346
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC/DC24-60V 0048719
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC50/60HZ 110V 0049475
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC50/60HZ 230V 0048718
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC50/60HZ 24V 0049473
  STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC50/60HZ 48V 0049474
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 110V 0038119
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 230V 0035299
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 240V 0040635
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 24V 0038997
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 42V 0048820
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 48V 0045003
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 DC24V 0035300
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 110V 0044647
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 230V 0041428
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 240V 0054490
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 24V 0044646
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 42V 0051348
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024/61 DC24V+AC110V 0053472
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024/61 DC24V+AC127V 0056917
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024/61 DC24V+AC230V 0048715
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 AC50/60HZ 110V 0049478
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 AC50/60HZ 230V 0048713
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 AC50/60HZ 24V 0049476
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 AC50/60HZ 42V 0049477
  2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 DC24V 0048714
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 AC50/60HZ 110V 0040177
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 AC50/60HZ 230V 0035303
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 AC50/60HZ 240V 0041741
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 AC50/60HZ 24V 0039521
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 DC24V 0035304
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/001 DC24V 0058050
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 110V 0049482
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 120V 0056977
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 230V 0048711
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 24V 0049480
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 42V 0049481
  SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 DC24V 0048712
  NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 110V 0038985
  NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 127V 0044966
  NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 230V 0037333

   

  Dold Vietnam | ANS Vietnam

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

  © Copyright 2011 Conch Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :  0903.937.088 Ms Liên    

  Email : lien.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com